Obsah

19. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

pravidelné jednání zastupitelů

Datum konání: 24. 4. 2024 začátek od 16:00

Místo konání: MKS Malý sál, Domažlice

Typ akce: ostatní

Organizátor: Neuvedeno

 Program: 1. Určení ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu jednání

3. Volba návrhové komise

4. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

5. Zápisy z jednání výborů

6. Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby, lokalita OZ Na Bábě

7. Žádost o prodej pozemku p. č. st. 120, k. ú. Babylon

8. Majetkoprávní vypořádání pozemků, k. ú. Babylon

9. Elektronická dražba pozemku p. č. 3709/28, k. ú. Domažlice - chodník, Masarykova ul.

10. RO - VZMR „Oprava komunikace v ulici Waldhegerova, Domažlice“

11. RO - VZMR „Oprava střechy zimního stadionu v Domažlicích“

12. RO - Daň z příjmů právnických osob města

13. RO - Financování

14. RO - Dotace Městská knihovna

15. Zpráva zástupce RM o činnosti RM

16. Různé

17. Závěr


Vytvořeno: 19. 4. 2024
Poslední aktualizace: 19. 4. 2024 08:41