Obsah

18. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

pravidelné jednání zastupitelů

Datum konání: 27. 3. 2024 začátek od 16:00

Místo konání: MKS Malý sál, Domažlice

Typ akce: ostatní

Organizátor: Neuvedeno

18. zasedání Zastupitelstva města Domažlice se bude konat ve středu 27. 3. 2024 od 16 hodin v malém sále MKS v Domažlicích, nám. Míru 51.

Program:

1. Určení ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu jednání

3. Volba návrhové komise

4. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

5. Zápisy z jednání výborů

6. Programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice 2024 – oblast sociální

7. Nabídka pozemku p. č. 2041/2 k. ú. Domažlice

8. Žádost o prodloužení platnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní – pozemek p. č. 84/1 v k. ú. Babylon

9. Nabídka lesního pozemku a ost. plochy – p. č. 704/2 a p. č. 528/10 v k. ú. Havlovice u Domažlic

10. Nabídka prodeje pozemků, k. ú. Domažlice – 1. česká realitní s. r. o.

11. Žádost o odkup části pozemku p. č. 125/1 v k. ú. Babylon

12. Bezúplatný převod pozemků pod komunikací – SÚSPK a Plzeňský kraj

13. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2024 – návrh smlouvy

14. RO – „Oprava chodníků při silnici I/22 v Domažlicích – I. etapa“

15. RO – finanční vypořádání příspěvku na provoz

16. RO – SSZMD s. r. o. – skutečná výše vyrovnávací platby za rok 2023

17. Zpráva o plnění Realizačního plánu komunitního plánování na rok 2023

18. Realizační plán komunitního plánování na rok 2024

19. Zpráva zástupce RM o činnosti RM

20. Různé

21. Závěr


Vytvořeno: 22. 3. 2024
Poslední aktualizace: 22. 3. 2024 09:34