Obsah

17. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

pravidelné jednání zastupitelů

Datum konání: 28. 2. 2024 začátek od 16:00

Místo konání: MKS Malý sál, Domažlice

Typ akce: ostatní

Organizátor: Neuvedeno

Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Volba návrhové komise
4. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM
5. Zápisy z jednání výborů
6. Žádost o prodej části pozemku p. č. 4784/2, k. ú. Domažlice
7. Prodej volné bytové jednotky – Kosmonautů 159/2
8. Dodatek ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě o smlouvě budoucí kupní
- lokalita OZ Vrbova
9. OZV města Domažlice o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
10. RO - Rekonstrukce internátu Zdravotnické školy v Domažlicích
11. Rozpočtové opatření – sociální fond
12. Vyhlášení programu pro poskytování dotací v roce 2024 - oblast kultura a cestovní ruch
13. Zpráva zástupce RM o činnosti RM
14. Různé
15. Závěr


Vytvořeno: 22. 2. 2024
Poslední aktualizace: 18. 3. 2024 10:51