Obsah

8. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

pravidelné jednání zastupitelů

Datum konání: 24. 5. 2023 začátek od 16:00

Místo konání: MKS Malý sál, Domažlice

Typ akce: ostatní

Organizátor: Neuvedeno

Program:

1. Určení ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu jednání

3. Volba návrhové komise

4. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

5. Zpráva zástupce RM o činnosti RM

6. Zápisy z jednání výborů

7. Žádost o odkup pozemků za účelem rozšíření výrobního areálu, k. ú. Domažlice

8. Žádost o prodej části pozemku p. č. 4814/2, k. ú. Domažlice

9. Nájemní družstvo Domažlice – založení Společenství vlastníků Domažlice, Vrchlického 656

10. Nájemní družstvo Domažlice, družstvo – záměr převodu spoluvlastnických podílů k bytovým jednotkám v budově č. p. 656

11. SSZMD s. r. o. - vyrovnávací platba na rok 2023

12. Nulová odměna pro člena komise

13. Prodej volné bytové jednotky – 28. října 141/1

14. Prodej pozemku p. č. 2483/12 – lokalita obytné zóny Na Bábě

15. Prodej pozemku v k. ú. Babylon – obec Babylon, kupní smlouva

16. Prodloužení doby trvání práva stavby, lokalita OZ Na Bábě – dodatek č. 2

17. Kupní smlouva – pozemek p. č. 4948/11 v k. ú. Domažlice

18. Žádost o odkoupení pozemku p. č. 28 v k. ú. Havlovice

19. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji – městská autobusová doprava

20. Prodej částí pozemků p. č. 4864/2 p. č. 4864/3, k. ú. Domažlice

21. Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby, lokalita OZ Na Bábě

22. Úprava bytu Masarykova 404

23. Programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice 2023 - oblast sociální

24. Různé

25. Závěr


Vytvořeno: 17. 5. 2023
Poslední aktualizace: 19. 5. 2023 07:49