Obsah

7. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

pravidelné jednání zastupitelů

Datum konání: 26. 4. 2023 začátek od 16:00

Místo konání: MKS Malý sál, Domažlice

Typ akce: ostatní

Organizátor: Neuvedeno

Program :   

Určení ověřovatelů zápisu
Schválení programu jednání
Volba návrhové komise
Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM
Zpráva zástupce RM o činnosti RM
Zápisy z jednání výborů
Proluka v Husově ul.
Investiční akce Horská chata na Čerchově
Žádost o převod nemovitého majetku, ÚZSVM - ul. U Nemocnice, Domažlice
Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby, lokalita OZ Na Bábě
Směnná smlouva - pozemky v k. ú. Havlovice u Domažlic
Žádost o prodej části pozemku p. č. 4814/2, k. ú. Domažlice
Projektová dokumentace – stavba I/26 Babylon, obchvat
Nájemní družstvo Domažlice – založení Společenství vlastníků Domažlice, Vrchlického 656
Nájemní družstvo Domažlice, družstvo – záměr převodu spoluvlastnických podílů  k bytovým jednotkám v budově č. p. 656
RO - záměr na realizaci stavby s názvem „Rekonstrukce 1. NP budovy MěÚ, U Nemocnice 579, Domažlice“
RO – VZMR „Zpracování lesního hospodářského plánu v lesním hospodářském celku Městské lesy Domažlic“
RO – dotace Městská knihovna Boženy Němcové
Programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice 2023 - oblast kultura a ostatní zájmová činnost


Vytvořeno: 24. 4. 2023
Poslední aktualizace: 24. 4. 2023 10:57