Obsah

6. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

pravidelné jednání zastupitelů

Datum konání: 29. 3. 2023 začátek od 16:00

Místo konání: MKS Malý sál, Domažlice

Typ akce: ostatní

Organizátor: Neuvedeno

Program :   

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Zápisy z jednání výborů

Žádost o prominutí vrácení dotace - MCT CZ z. s.

Prodej pozemků pod rekreačními objekty, k. ú. Babylon

Žádost o odkup pozemku, obec Babylon

Investiční akce Horská chata na Čerchově a Hasičská zbrojnice v Havlovicích

Proluka v Husově ul.

Rezignace člena výboru

Nulová odměna pro člena výboru

Kronika Města Domažlice na rok 2021

Žádost o prodej části pozemku p. č. 4814/2, k. ú. Domažlice

Žádost o odkup části pozemku p. č. 4841/4, k. ú. Domažlice

Koupě pozemků p. č. 2926/56 a 2926/57, k. ú. Domažlice

Pozemky v k. ú. Havlovice u Domažlic - kupní smlouva

Zpráva o plnění Realizačního plánu na rok 2022

Realizační plán na rok 2023

Rozpočtové opatření - finanční vypořádání příspěvku na provoz

Rozpočtové opatření - daň z příjmů právnických osob města

Rozpočtové opatření - SSZMD s. r. o. - skutečná výše vyrovnávací platby za rok 2022

Vyhlášení programů pro poskytování dotací v roce 2023 - oblast školství, mládeže a sportu

Vyhlášení programů pro poskytování dotací v roce 2023 - oblast sociální věci

Různé

Závěr


Vytvořeno: 27. 3. 2023
Poslední aktualizace: 27. 3. 2023 09:04