Obsah

49. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

Pravidelné jednání zastupitelů.

Datum konání: 29. 6. 2022 začátek od 16:00

Místo konání: MKS Malý sál, Domažlice

Typ akce: ostatní

Organizátor: Neuvedeno

Zdroj: Město Domažlice

Program:

1. Určení ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu jednání

3. Volba návrhové komise

4. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

5. Zpráva zástupce RM o činnosti RM

6. Zápisy z jednání výborů

7. Informace o záměru „Modernizace trati Plzeň – Domažlice - st. hranice SRN“

8. Žádost o bezúplatný převod – Cihlářská ulice

9. Výstavba bytových domů – PROXUS s. r. o.

10. Záměr prodeje volné jednotky – č. 394/3 v ul. Pelnářova, Domažlice

11. Žádost o odkup částí pozemku p. č. 320/4, k. ú. Bořice u Domažlic

12. Žádost o prodloužení platnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní – pozemek p. č. 84/1 v k. ú. Babylon

13. Prodej volné bytové jednotky – Kosmonautů 162/12

14. Prodloužení termínu pro předložení projektové dokumentace – proluka Husova

15. Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby, lokalita OZ Na Bábě

16. Prodej pozemků p. č. 2446/63 a p. č. st. 4662 – lokalita obytné zóny Na Bábě

17. Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby, lokalita OZ Na Bábě

18. Kupní smlouva – OZ Vrbova

19. Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby OZ Vrbova

20. Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby OZ Vrbova

21. Prodej pozemku p. č. st. 4073 v k. ú. Domažlice, Vrchlického 656

22. Odkup části pozemku p. č. 2170/23, k. ú. Domažlice – proHeq (CZ) s. r. o.

23. Smlouva o bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem – ÚZSVM

24. Plnění usnesení

25. Vypořádání dotace (MAD provoz linky 405611) v období od 13.12.2020 do 11.12.2021

26. RO - Veřejná zakázka s názvem „Rekonstrukce ulice Kosmonautů v Domažlicích“

27. RO - Veřejná zakázka s názvem „Bytové domy Domažlice Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě – II. etapa“

28. RO - Veřejná zakázka malého rozsahu „Revitalizace Steidlova parku v Domažlicích – I. etapa – rekonstrukce chodníků a instalace mobiliáře“

29. Střednědobý výhled rozpočtu města Domažlice na období r. 2022 -2024

30. Závěrečný účet města za rok 2021

31. Schvalování účetní závěrky města za rok 2021

32. Rozpočtové opatření – dotace dětská skupina Sluníčko

33. SSZMD s. r. o. - finanční plán na rok 2022, vyrovnávací platba

34. Programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice 2022 (oblast školství, mládeže a sportu)

35. Různé


Vytvořeno: 23. 6. 2022
Poslední aktualizace: 23. 6. 2022 15:00