Obsah

43. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

pravidelné jednání zastupitelů

Datum konání: 26. 1. 2022 začátek od 16:00, délka 8.0 hodin

Místo konání: MKS Velký sál, Domažlice

Typ akce: ostatní

Organizátor: Neuvedeno

Doba trvání: 8.0 hodin

Zdroj: Město Domažlice

Program:

1. Určení ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu jednání

3. Volba návrhové komise

4. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

5. Zpráva zástupce RM o činnosti RM

6. Zápisy z jednání výborů

7. Digitální technická mapa města Domažlice

8. Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Domažlice a zadání změny č. 3 ÚP Domažlice

9. Záměr prodeje volné jednotky – č. 162/8 v ul. Kosmonautů

10. Zástavní smlouva, lokalita OZ Na Bábě

11. Směnná smlouva – pozemky v k. ú. Havlovice u Domažlic

12. Prodej části pozemku p. č. 5185/1 a studny – kupní smlouva

13. Žádost o bezúplatný převod - Cihlářská ulice

14. Výstavba bytových domů – PROXUS s. r. o.

15. Zástavní smlouva, lokalita OZ Na Bábě

16. Žádost o bezúplatný převod pozemků od SÚSPK – stezka pro pěší a cyklisty podél hřbitova

17. Rozpočtové opatření – příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

18. Městské centrum soc. reh. služeb - financování sociálních služeb

19. Rozpočtové opatření – daňové příjmy

20. Individuální dotace – Diecézní charita Plzeň

21. Změny Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice

22. Kronika Města Domažlice na rok 2020

23. Zpráva o plnění Realizačního plánu na rok 2021

24. Realizační plán na rok 2022

25. Různé

26. Závěr


Vytvořeno: 20. 1. 2022
Poslední aktualizace: 20. 1. 2022 11:41