Obsah

4. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

pravidelné jednání zastupitelů

Datum konání: 26. 1. 2023 začátek od 16:00

Místo konání: MKS Malý sál, Domažlice

Typ akce: ostatní

Organizátor: Neuvedeno

Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Volba návrhové komise
4. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM
5. Zpráva zástupce RM o činnosti RM
6. Zápisy z jednání výborů
7. Výstavba bytových domů – PROXUS s. r. o.
8. Majetkoprávní vypořádání části pozemků – parkoviště U Svatých, směnná smlouva
9. Žádost o odkup objektu p. č. st. 1590 k. ú. Domažlice
10. Darovací smlouva – most v ul. npor. O. Bartoška a opěrné zdi
11. Rozpočtové opatření – Dotace na financování sociálních služeb
12. Žádost o koupi pozemku p. č. 959/1 v k. ú. Domažlice
13. Proluka v Husově ul.
14. „Bytové domy Domažlice Kasárna II., komunikace a inženýrské sítě – II. etapa“ -
Dohoda o narovnání
15. Rozpočtové opatření - Oprava havarijního stavu izolace dětského bazénu v budově
plaveckého bazénu Domažlice
16. Individuální dotace zahrnuté do rozpočtu na rok 2023
17. Vyhlášení programů pro poskytování dotací v roce 2023 - oblast kultura a cestovní ruch
18. Vyhlášení programů pro poskytování dotací v roce 2023 - oblast školství, mládeže a sportu
19. Různé
20. Závěr


Vytvořeno: 19. 1. 2023
Poslední aktualizace: 19. 1. 2023 08:45