Obsah

3. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

Pravidelné jednání zastupitelů.

Datum konání: 14. 12. 2022 začátek od 16:00

Místo konání: MKS Malý sál, Domažlice

Typ akce: ostatní

Organizátor: Město Domažlice

Zdroj: Město Domažlice

Program:

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Zápisy z jednání výborů

Výstavba bytových domů – PROXUS s. r. o.

Návrh rozpočtu města Domažlice na rok 2023

Programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice 2022 - oblast školství, mládeže a sportu – III. kolo

Podání žádosti o převod pozemku p. č. 4948/11, k. ú. Domažlice - ČR - Státní pozemkový úřad

Prodej pozemku p. č. st. 671 v k. ú. Domažlice - proluka v Husově ul.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě o smlouvě budoucí kupní - lokalita OZ Vrbova

Prodej pozemků p. č. 2446/39 – lokalita obytné zóny Na Bábě

Prodej pozemku p. č. 2446/59 – lokalita obytné zóny Na Bábě

Prodej pozemku p. č. 2490/2 – lokalita obytné zóny Na Bábě

Žádost o odkoupení nemovitosti - pozemek p. č. 3693/5 a p. č. st. 791, jehož součástí je stavba čp. 159, Masarykova ul., Domažlice

Dodatek č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí směnné – Lidl, změna zastavovací studie

Obecně závazná vyhláška - Požární řád města

Městské centrum soc. reh. služeb - financování sociálních služeb

Různé


Vytvořeno: 9. 12. 2022
Poslední aktualizace: 9. 12. 2022 13:09