Obsah

21. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

pravidelné jednání zastupitelů

Datum konání: 19. 6. 2024 začátek od 16:00

Místo konání: MKS Malý sál, Domažlice

Typ akce: ostatní

Organizátor: Město Domažlice

Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Volba návrhové komise
4. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM
5. Zápisy z jednání výborů
6. Prezentace protipovodňových opatření
7. Nulová odměna pro člena výboru
8. Žádost o odkup pozemků p. č. 648/3, p. č. 648/4 a p. č. 648/7 v k. ú. Domažlice za účelem
rozšíření výrobního areálu, k. ú. Domažlice
9. Záměr koupě bývalé továrny, Vodní č. p. 21, Domažlice
10. Bezúplatný převod pozemku p. č. st. 797, objektu občanské vybavenosti, tělocvična na
Střelnici
11. Financování stavby „Novostavba objektu DZR v ulici Benešova v Domažlicích“
12. E – aukce Česká pošta, s. p. – pozemky se stavbami občanského vybavení, Msgre B.
Staška č. p. 70 a 71, Domažlice
13. Žádost o prodej části pozemku p. č. 369/1, k. ú. Česká Kubice
14. Majetkoprávní vypořádání vzájemným darováním nemovitostí – Plzeňský kraj, vjezd do areálu
Domažlické nemocnice a pozemky pod místní komunikací
15. Žádost ÚZSVM o sdělení stanoviska – pozemek p. č. 5857, k. ú. Domažlice
16. Žádost ÚZSVM o sdělení stanoviska – pozemek p. č. 953/16, k. ú. Domažlice
17. Žádost o směnu pozemků – obec Babylon
18. Vypořádání dotace (MAD provoz linky 405611) v období od 11.12.2022 do 09.12.2023 –
 dohrazení ztráty
19. RO - VZMR „Oprava chodníků při silnici I/22 v Domažlicích – I. etapa“
20. RO - VZMR „Oprava sociálního zařízení na základní škole Msgre B. Staška v Domažlicích“
21. Střednědobý výhled rozpočtu města Domažlice na období let 2025 - 2026
22. Závěrečný účet města za rok 2023
23. Schvalování účetní závěrky města za rok 2023
24. Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice 2024 - oblast školství, mládeže a sportu - Reprezentace města – mládež do 19 let v roce 2024 – II. kolo
25. Zpráva zástupce RM o činnosti RM
26. Různé
27. Závěr


Vytvořeno: 14. 6. 2024
Poslední aktualizace: 19. 6. 2024 17:57