Obsah

20. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

. pravidelné jednání zastupitelů

Datum konání: 22. 5. 2024 začátek od 16:00

Místo konání: zasedací místnost MěÚ, budova radnice - 4. patro

Typ akce: ostatní

Organizátor: Město Domažlice

v zasedací místnosti MěÚ Domažlice, nám. Míru 1
Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Volba návrhové komise
4. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM
5. Zápisy z jednání výborů
6. Nabídka pozemků p. č. 2483/3 a p. č. 4948/34, k. ú. Domažlice
7. Prodloužení doby trvání práva stavby, lokalita OZ Na Bábě – dodatek č. 3
8. Nabídka prodeje lesních pozemků, k. ú. Pasečnice – Správa železnic, s. o.
9. Bezúplatný převod pozemku p. č. 4908/5, k. ú. Domažlice
10. SSZMD s. r. o. - vyrovnávací platba na rok 2024
11. Programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice 2024 - oblast školství,
mládeže a sportu
12. Programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice 2024 - oblast kultura a
ostatní zájmová činnost
13. Dodatek č. 4 ke zřizovací listině – Sluníčko Domažlice
14. Zpráva zástupce RM o činnosti RM
15. Různé
16. Závěr
 


Vytvořeno: 16. 5. 2024
Poslední aktualizace: 16. 5. 2024 14:09