Obsah

15. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

pravidelné jednání zastupitelů

Datum konání: 20. 12. 2023 začátek od 16:00

Místo konání: MKS Malý sál, Domažlice

Typ akce: ostatní

Organizátor: Neuvedeno

Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Volba návrhové komise
4. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM
5. Zápisy z jednání výborů
6. Komplexní pozemkové úpravy a plán společných zařízení, k. ú. Domažlice
7. proHeq (CZ) s. r. o. – žádost o změnu smluvních podmínek
8. Návrh OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
9. Návrh rozpočtu města Domažlice na rok 2024
10. Městské centrum soc. reh. služeb - financování sociálních služeb
11. Smlouva o poskytnutí účelové dotace Svazku Domažlicko - linková doprava na Čerchov
12. Programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice 2023 - oblast školství,
 mládeže a sportu – 3. kolo
13. Vyhlášení programů pro poskytování dotací v roce 2024 - oblast školství, mládeže a
 sportu
14. Vyhlášení programů pro poskytování dotací v roce 2024 - oblast sociální věci
15. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice - oblast sociální
16. Osadní výbor Havlovice
17. Zpráva zástupce RM o činnosti RM
18. Různé
19. Závěr
 


Vytvořeno: 14. 12. 2023
Poslední aktualizace: 18. 3. 2024 10:51