Obsah

13. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

pravidelné jednání zastupitelů

Datum konání: 1. 11. 2023 začátek od 16:00

Místo konání: zasedací místnost MěÚ, budova radnice - 4. patro

Typ akce: ostatní

Organizátor: Město Domažlice

Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Volba návrhové komise
4. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM
5. Zpráva zástupce RM o činnosti RM
6. Zápisy z jednání výborů
7. Nabídka prodeje lesního pozemku, k. ú. Bořice u Domažlic
8. Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby OZ
9. Nabídka prodeje lesního pozemku, k. ú. Bořice u Domažlic
10. Nabídka prodeje lesního pozemku, k. ú. Spáňov
11. Prodej pozemku p. č. 2490/35 – lokalita obytné zóny Na Bábě
12. Nabídka prodeje pozemků, k. ú. Domažlice – 1. česká realitní s. r. o.
13. Programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice 2023 - oblast školství,
 mládeže a sportu
14. Volba předsedů a členů výborů
15. Různé
16. Závěr


Vytvořeno: 25. 10. 2023
Poslední aktualizace: 25. 10. 2023 09:15